Lepo on tarpeen lajista riippumatta

Onko olemassa eläimiä, jotka eivät nuku? Muistelen lukeneeni jostain alkeellisesta lajista, joka on aina valvetilassa.

Panda nukkuu puussa
© Shutterstock

Tiettävästi kaikkien eliölajien elämässä vuorottelevat jollakin tavalla aktiivinen valvetila ja passiivinen lepotila. Uni–valverytmistä on kuitenkin kyse ainoastaan niillä lajeilla, jotka lepäävät nukkumalla kuten ihminen. Unen ja valveilla olon säännöllistä vuorottelua säätelevät ainakin valon määrä, joka noudattaa yön ja päivän vaihtelua, ja lajityypillinen biologinen eli sisäinen kello. Nukkuvien eläinten elimistö toimii unen – yleensä myös talviunen – aikana jokseenkin normaalisti, mutta se ei vain reagoi ympäristön ärsykkeisiin samalla tavalla kuin aktiivisessa valvetilassa. Uni edellyttää kehittynyttä keskushermostoa, joka on ominainen sellaisille selkärankaisille kuin nisäkkäille ja linnuille. Silti muissakin eläinryhmissä esiintyy unta muistuttavia tapoja levätä. Niveljalkaisiin kuuluvien hyönteisten ja äyriäisten joukossa on lajeja, joiden pitää aika ajoin ikään kuin vaipua horrokseen säilyttääkseen toimintakykynsä. Kun näitä eläimiä on kokeissa pidetty jatkuvasti aktiivisessa valvetilassa, niiden edellytykset suoriutua lajille ominaisista liikkeistä heikkenevät. Samalla niiden käyttäytyminen muuttuu.