Shutterstock

Lajien yhteissumma on arvoitus

Tietokirjoissa annetaan melko tarkkoja lukuja eläinsuvuista. Onko laskettu, kuinka paljon eri lajeja kaikkiaan on?

Kokonaislajimäärästä voidaan esittää vain valistuneita arvauksia.

Eläinkunta on jatkuvassa muutostilassa, koska lajeja syntyy ja kuolee sukupuuttoon.

Lisäksi tietämys luonnon monimuotoisuudesta eli biodiversiteetistä on yhä varsin puutteellista.

Laskennan kannalta on myös ongelmallista, että lajin määritelmä jättää sijaa tulkinnoille.

Perinteisesti samaan lajiin on laskettu ne yksilöt, joiden yhteiset jälkeläiset pystyvät lisääntymään.

Silti joissakin luokitteluissa esimerkiksi koiraa pidetään omana lajinaan, vaikka se voi saada suden kanssa lisääntymiskykyisiä jälkeläisiä.

Parhaiten tunnettuja eläinryhmiä ovat selkärankaiset, etenkin nisäkkäät.

Sitä vastoin esimerkiksi eläinkunnan suurimman pääjakson muodostavien niveljalkaisten osalta tiedot ovat hyvinkin vaillinaisia.

Muun muassa hyönteisten luokassa arvioidaan olevan yhtä paljon tuntemattomia kuin tutkittuja lajeja.

Tähän mennessä hyönteislajeja on luokiteltu runsaat 1,2 miljoonaa. Toisen ääripään muodostavat eläinryhmät, joissa sukulaislajeja on vähän.

Esimerkiksi molukkirapujen heimoon luetaan neljä nykylajia.

On äärimmäisen epätodennäköistä, että näille niin sanotuille eläville fossiileille löytyy meristä uusia sukulaisia, sillä heimon kukoistuskausi oli siluuri- ja jurakausien välillä 438–144 miljoonaa vuotta sitten.

Myös arviot siitä, paljonko lajeja on löytämättä, vaihtelevat suuresti.

Kun brittiläinen biologi ja paleontologi Richard Owen esitti 1850-luvulla, että valtaosa lajeista tunnettiin, hän ei voinut aavistaa, miten väärässä hän oli.

Nykykäsityksen mukaan suurin osa lajeista on yhä luokittelematta.

Onkin arvioitu, että lajeista ei ole luokiteltu edes viidesosaa.

Tieteellisesti kuvattuja lajeja on nyt parisen miljoonaa, joten lajien kokonaismäärä ylittää melko varmasti kymmenen miljoonaa – joidenkin tutkijoiden mukaan jopa sata miljoonaa.