Onko kaikilla nisäkkäillä kuukautiset?

Nisäkkäitä yhdistää se, että niillä on karvapeite ja että ne imettävät poikasiaan. Kaikilla nisäkkäillä ei kuitenkaan ole kuukautisia.

Eikö kaikilla nisäkkäillä ole kuukautisia?

Ihmisen lisäksi ei ole kovin monta nisäkäslajia, joiden naaraat vuotavat kuukautisverta.

Eivätkä ne kaikki suinkaan kuulu kädellisiin. Menstruaatioon rinnastettavia säännöllisiä vuotoja esiintyy apinoilla, kahdella lepakkoryhmällä ja kuonokkailla, joita on kutsuttu norsu- ja hyppypäästäisiksi.

Kaikilla nisäkkäillä on sama peruskierto

Menstruaatio ei ole sinänsä sykli, vaan se on niin sanotun estruskierron sivutuote.

Sen taustalla ovat naaraan säännölliset hormonimuutokset, jotka liittyvät eläimillä kiimaan ja ovulaatioon eli käytännössä paritteluhaluun ja tiinehtymismahdollisuuksiin.

Hormonaalisista syistä kohdun limakalvo paksunee ja saa lisää verisuonia, jotta se voi ottaa vastaan hedelmöityneen munasolun. Jos hedelmöitymistä ei tapahdu, limakalvo irtoaa.

Osalla nisäkkäistä tästä seuraa vuoto, joka naisilla siis ilmenee kuukautisina. Useimmilla lajeilla limakalvo kuitenkin häviää imeytymällä.

Nisäkkäiden peruskierto

Kun naaraan kohtu valmistautuu vastaanottamaan hedelmöityneen muna solun, sen limakalvo paksunee.

Kierrossa on suuria lajikohtaisia eroja. Jos hedelmöitystä ei tapahdu, useimmilla lajeilla limakalvo häviää ilman vuotoa.

|