Kokeeko eläinkin lemmen huumaa?

Jotkin eläinlajit solmivat pysyviä parisuhteita. Onko kysymys tunnesiteestä?

Penguins in love

Kun ihminen ihastuu, aivojen häntätumakkeeksi kutsuttu osa aktivoituu dopamiini- ja noradrenaliini-välittäjäaineiden vuorovaikutuksen tuloksena. Koska kyseinen alue on lajinkehityksellisesti vanha eikä sitä esiinny vain ihmisellä, on mahdollista, että joillakin eläimillä se toimii samaan tapaan.

Simpanssien, koirien ja norsujen on havaittu joskus käyttäytyvän kiinnostuksensa kohdetta kohtaan niin lempeästi, että jos kysymys olisi ihmisistä, käyttäytymistä pidettäisiin hellyytenä ja huomaavaisuutena. Tilanteessa voi esiintyä myös ruokahaluttomuutta. Vaikka "rakastumisen oireet" vaikuttavat varsin selviltä, niistä ei voida suoraan päätellä, että eläimillä esiintyy ihmisen ihastumiseen rinnastettavia mieltymyksen tunteita.

Ihmisellä ihastumisvaihetta voi seurata tunteiden syveneminen kiintymykseksi. Yhteenkuuluvuuden tunteen syntymisessä on tärkeä osuus oksitosiini-hormonilla. Sitä on todettu erittyvän parittelun aikana preeriamyyrillä, jotka solmivat elinikäisiä liittoja kuten joutsenet.