Shutterstock
Kotikissa

Kissojen yleisimmät sairaudet

Käytyään läpi yli 18 000 kissan terveysongelmia brittitutkijat listasivat niiden tavallisimmat vaivat ja taudit. Luettelon toivotaan auttavan seuraamaan lemmikkien hyvinvointia.

Sadoilla miljoonilla on perheenjäsenenä myös kissa. Kissat ovatkin maailman yleisimpiä lemmikkieläimiä.

Kissoja ja ihmisiä yhdistäviin asioihin kuuluu se, että molemmat voivat kärsiä erilaisista vaivoista ja taudeista. Ihmisten on hyvä tietää, mihin eläimet sairastuvat ja miten niiden sairauksia pitää hoitaa. Jokainen, jolla on lemmikki, tarvitsee tietoa eläimen hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä, kuten normaalista vanhenemisesta.

Lontoossa toimiva eläinlääketieteellinen oppilaitos, The Royal Veterinary College, kävi läpi 18 249 kissan tiedot ja listasi lemmikkien yleisimmät terveysongelmat.

Tutkimuksen tavoitteena oli paitsi saada selville, mistä vaivoista ja taudeista kotikissat tavallisesti kärsivät, myös tarkentaa kuvaa siitä, miten lemmikkien ikä ja sukupuoli vaikuttavat niiden terveyteen.

Tarkemman analyysin kohteet otettiin sattumanvaraisesti tietokannasta, joka kattaa kaikkiaan 1 255 130 brittikissan sairauskertomukset.

Valittujen joukossa oli eniten Britannian kansalliskissana pidettyjä lyhytkarvaisia brittikissoja (British shorthair). Niiden osuus oli 3,01 prosenttia. Seuraavaksi eniten oli Ragdoll-rotuisia kissoja (1,82 prosenttia) ja bengaleita (1,22 prosenttia).

Muita tutkittuja kissarotuja olivat Maine coon, persialainen ja siamilainen, joka on hyvin vanhaa perua.

Yksi vaiva ylitse muiden

Sairauskertomuksista selvisi, että kissoilla todettiin jokin terveysongelma keskimäärin vuoden välein. Urospuoliset ja vanhat kissat kärsivät useimmin monista eri vaivoista tai taudeista samanaikaisesti.

Kissojen yleisimmät terveysongelmat liittyivät suuhun. Hoitokäynneistä 15,23 prosenttia johtui hampaiden tukikudosten tulehduksesta ja 9,23 prosenttia hammassairauksista. Niiden väliin luettelossa tulivat kuitenkin ylipainon haitat 11,58 prosentin osuudella.

Luettelo: Britannian kotikissojen yleisimmät sairaudet

Tutkimusaineistosta paljastui, että uros- ja naaraskissoilla on omat terveysriskinsä. Esimerkiksi naaraat kärsivät koiraita useammin leikkauksen jälkeisistä haavakomplikaatioista, liiallisesta turkinhoidosta, ulkoloisten aiheuttamista allergiareaktioista, kiihtyneestä aineenvaihdunnasta ja liian pitkiksi kasvaneista kynsistä.

Uroksilla esiintyy sen sijaan enemmän hampaiden kiinnityskudosten tulehduksia, sydämen sivuääniä, liikapainon haittoja, paiseita ja toisten kissojen aiheuttamia vammoja kuin naarailla. Lisäksi uroksilla on naaraita suurempi riski joutua liikenneonnettomuuteen.

Kissan terveyden ja iän välinen yhteys tuskin yllättää ketään. Tutkimuksen mukaan kissat joutuvat useimmin liikenneonnettomuuksiin ja kärsivät eniten toisten kissojen aiheuttamista vammoista, ulkoloisista ja leikkauksen jälkeisistä haavakomplikaatioista, kun ne ovat alle kahdeksanvuotiaita.

Vanhemmilla kissoilla esiintyy sen sijaan enemmän sydämen sivuääniä, virtsatietulehduksia ja ontumista aiheuttavia tuki- ja liikuntaelinvaivoja.

Tutkijat uskovat laatimansa luettelon auttavan ihmisiä hoitamaan kaikenlaisia kissoja paremmin, olivatpa he sitten lemmikkien isäntiä, emäntiä tai lääkäreitä. Eläimen hyvinvoinnin kannalta on tärkeää tehdä oikeaan aikaan oikeita päätöksiä. Monia kissojen yleisiä terveysongelmia ja niistä johtuvia kärsimyksiä on mahdollista ehkäistä.