Miksi käärmeen kieli on kaksihaarainen?

© Shutterstock

Kun käärme saalistaa tai tuntee itsensä uhatuksi, se työntää kielensä ulos suustaan ja ikään kuin maistelee ilmaa ympärillään. Todellisuudessa se kuitenkin haistelee ympäristöään, sillä käärmeen sierainten hajuaisti on melko huono ja tärkein hajuja rekisteröivä elin on kieli. Käärme kerää kielellään ilmasta hajumolekyylejä, jotka käärme vie kielellään kitalaessa sijaitsevaan Jacobsonin elimeen eli vomeronasaalielimeen. Elin tunnistaa molekyylit ja välittää viestin niistä ai voihin. Kieli on kaksihaarainen, jotta käärme pystyisi keräämään ilmasta enemmän hajumolekyylejä. Vomeronasaalielintä peittävä limakalvo on jakautunut kahtia niin, että kielen molemmat päät sopivat siihen. Näin käärme pystyy erottamaan erittäin pieniä eroja kielen päiden pyydystämissä hajumolekyyleissä. Tämä kyky on tarpeen muun muassa silloin, kun käärme määrittää saaliin sijaintia sen hajun perusteella. Tavallaan käärme siis haistaa stereona. Myös ihmisellä on vomeronasaalielin, mutta se on heikosti kehittynyt.