Hyeenoiden sukulaisuussuhteet

Hyeenan ulkonäkö tuo mieleen koiran, mutta olen kuullut, että se on kissan sukua. Onko tämä totta?

Hyeenalauma kohtaa leijonan
© Shutterstock

Roteva ruumis, pitkä kuono ja vahvat leuat tekevät hyeenasta koiramaisen. Joidenkin lajien, mm. maasuden, nimikin viittaa sukulaisuuteen koiraeläinten kanssa. Niiden sukulaisuussuhde on silti etäinen. Maalla elävät petoeläimet jaetaan yleensä kahdeksaan heimoon: koiraeläimiin, karhuihin, puolikarhuihin, näätäeläimiin, kissaeläimiin, sivettieläimiin, mangusteihin ja hyeenoihin. Fossiili- ja DNA-tutkimusten perusteella on todettu, että näiden esivanhemmat erkanivat 55 miljoonaa vuotta sitten kahdeksi kehityslinjaksi. Toisesta kehittyivät nykyiset koirat, karhut, puolikarhut ja näätäeläimet ja toisesta kissaeläimet, sivettieläimet, mangustit ja hyeenat. Hyeenat ovat siis lähempänä kissaeläimiä kuin koiria. Niiden lähimpiä sukulaisia ovat sivettieläimet, joista ne kehittyivät 26 miljoonaa vuotta sitten. Sen sijaan hyeenakoiriksi kutsutut Afrikan villikoirat ovat koiraeläimiä eivätkä hyeenoita. Hyeenojen pikemminkin koiramaiset kuin kissamaiset piirteet johtuvat siitä, että ne elävät samanlaisissa olosuhteissa kuin monet koiraeläimet. Hyeenat syövät usein raatoja, mutta ne pystyvät juoksemaan pitkiäkin matkoja saaliin perässä. Täplähyeenä voi juosta jopa viisi kilometriä 60 kilometrin tuntinopeudella. Tällainen elämäntapa vaatii tietynlaista ruumiinrakennetta. Näin hyeenat vähitellen saivat koiramaisen ulkonäkönsä.