Shutterstock / Alejo Miranda

Ecuadorin villieläimet saivat ensimmäisinä perusoikeudet

Etelä-Amerikan maa on ensimmäisenä maailmassa tunnustanut eläinten perusoikeudet. Apinan kaltoinkohtelusta annettu tuomio on ainutlaatuinen – ja se voi näyttää esimerkkiä.

Ecuador on ensimmäisenä maana maailmassa tunnustanut villieläinten perusoikeudet.

Käytännössä tunnustaminen tapahtui Ecuadorin perustuslakituomioistuimessa Estrellita-apinan oikeusjutun käsittelyssä.

Kun viidakosta siepattu naaras oli otettu huostaan, se menehtyi pian – ilmeisesti stressin takia.

Etelä-Amerikan maa teki jo vuonna 2008 historiaa antamalla itse luonnolle oikeudellista suojaa. Tuomioistuimen eläinten oikeuksia kunnioittava ratkaisu perustui nimenomaan aikaisemmin hyväksyttyihin lakeihin.

Apina kuoli marttyyrina

Villa-apina Estrellita oli vain kuukauden ikäinen, kun se vietiin laumasta. Apina päätyi 18 vuodeksi Burbanon perheen lemmikiksi.

Sijaisäidin mukaan Estrellita kesyyntyi ja tottui ihmisiin hyvin. Viestintä sujui sekä äänien että eleiden avulla.

Estrellitaa pidettiin perheenjäsenenä, joka tunsi rutiinit ja osasi käyttäytyä aina tilanteen vaatimalla tavalla.

Etelä-Amerikassa sijaitseva Ecuador, johon kuuluvat myös ainutlaatuiset Galápagossaaret, antoi vuonna 2008 maailman ensimmäinen maana itse luonnolle oikeudellista suojaa. Nyt siellä on tunnustettu villieläinten perusoikeudet.

© Shutterstock / hyotographics

Viranomaiset ottivat kuitenkin laittoman lemmikin huostaan vuonna 2019. Estrellita sijoitettiin eläintarhaan, ja vain kuukautta myöhemmin se kuoli sydämen petettyä.

Sijaisäiti eli kirjastonhoitaja Ana Beatriz Burbano Proaño oli ehtinyt tällä välin hakea huostaanoton purkua.

Hakemuksessa vedottiin muun muassa tuoreisiin tutkimustuloksiin, joiden mukaan Lagothrix-villa-apinalajit stressaantuvat joutuessaan tekemisiin vieraiden ihmisten kanssa.

Huostaanotto oli laiton

Kaksi vuotta kestäneen käsittelyn jälkeen Ecuadorin perustuslakituomioistuin totesi enemmistöpäätöksenä, että Estrellitaa oli kohdeltu kaltoin, kun se oli otettu huostaan.

Tuomareiden mukaan viranomaisten olisi pitänyt ottaa huomioon Estrellitan elinolosuhteet ja niiden muuttumisesta aiheutuvat terveysriskit.

Tuomioistuin katsoi, että luonnonvaraisilla eläimillä on – siinäkin tapauksessa, etteivät ne ole uhanalaisia – oikeus olla olemassa, voida hyvin ja kehittyä.

Viranomaiset loukkasivat Estrellitan perusoikeuksia, kun he eivät antaneet sen jäädä tuttuun ja turvalliseen elinympäristöön.

Tuomioistuin piti toki myös Burbanoja syyllisinä. He sieppasivat poikasen emolta laittomasti ja syyllistyivät vapaudenriistoon, kun he pitivät apinaa lemmikkieläimenään.

Vapaus kuuluu kaikille

Ecuadorin perustuslakituomioistuin vaatii lainsäädäntöteitse parantamaan eläinten oikeudellista asemaa.

Estrellitan tapauksessa korostui se, että eläimet ovat avainasemassa ekosysteemeissä, joita vuonna 2008 perustuslakiin kirjattujen luonnon oikeuksien perusteella voidaan puolustaa. Ekosysteemi kärsii siitä, että eläimiä vangitaan ja siirretään.

Esimerkiksi villieläinten pyytäminen, kerääminen, myyminen ja siirtäminen eivät noudata ainakaan perustuslain henkeä.

Perusoikeuksia määritettäessä on otettu lähtökohdaksi se, että jokaisella eläinyksilöllä on sille kuuluva arvo – niin kuin meillä on ihmisarvo.

Tuomioistuimen ratkaisu ei tee käytännössä kalastamisesta ja metsästämisestä laitonta. Se vain korostaa, että luontoon kohdistuvan toiminnan pitää olla säänneltyä ja valvottua.

Ecuadorista tuli Estrellitan tapauksen myötä päänavaaja eläinten oikeuksien tunnustamisessa ylimmässä oikeusasteessa.