Shutterstock

Alligaattorilla vahvimmat leuat

Onko eri eläinlajien leukojen puristusvoimaa mitattu ja verrattu ihmisen purentaan?

Tiedot eri eläinten purentavoimasta perustuvat yksittäisiin havaintoihin. Yhdysvaltalaisen Floridan yliopiston tutkijan Kent Vlietin johtamassa tutkimuksessa selvitettiin amerikanalligaattoreiden leukojen puristusvoimaa. Lähes neljän metrin pituisen yksilön purentavoimaksi mitattiin ennätykselliset 1,343 tonnia.

Vlietin mukaan alligaattoreiden ja krokotiilien purentavoimassa ei ole todennäköisesti merkittäviä eroja.

Myös nisäkkäiden joukossa on vahvaleukaisia lajeja. Hyeenoiden purentavoimaksi on mitattu 0,454 tonnia. Leijonat voivat purra 0,426 tonnin voimalla. Kalojen purentavoimasta tutkijoilla ei ole kovin paljon tietoa, mutta Carcharhinus obscurus -lajin hain leukojen tiedetään napsahtavan yhteen noin 0,150 tonnin voimalla.

Ihmisen purentavoima on heikko, vain noin 0,077 tonnia, eikä hänen parhaan ystävänsä, koiran, ole kuin vain noin kolmasosan suurempi.