Kansantuote ilmaisee kokonaistuotannon

Talousuutisissa esiintyvät usein käsitteet kansantuote, brutto- kansantuote ja kansantulo. Mitä niillä tarkoitetaan?

tiistai 1. syyskuuta 2009

Nämä samankaltaiset käsitteet menevät helposti sekaisin. Niillä tarkoitetaan kuitenkin eri asioita. Käsitteiden ymmärtämistä helpottaa se, että tietää, mitä kansantaloudella tarkoitetaan. Kansantalous on kokonaisuus, joka koostuu maan kotitalouksien, yritysten ja julkisyhteisöjen taloudellisesta toiminnasta. Kansantalouden perustana on tuotanto, uusien tavaroiden ja palvelusten tuottaminen työllä ja/tai pääomaa, kuten laitteita, maata ja rakennuksia, käyttämällä. Kansantuote eli -tuotos ilmaisee kansantalouden kokonaistuotannon määrän tiettynä ajanjaksona. Kansantuote voidaan ilmaista kahdella tavalla. Bruttokansantuotteeseen (BKT) lasketaan kaikkien tuotantoyksiköiden tuottamat niin sanotut arvonlisäykset: kulutukseen, kiinteän pääoman muodostukseen ja vientiin menevien lopputuotteiden arvot. Kun bruttokansantuotteesta tehdään kiinteän pääoman kulumista vastaavat poistot, saadaan nettokansantuote (NKT). Kansantuotetta käytetään usein eri maiden elintason vertailuun. Se ei kuitenkaan kerro mitään ympäristön ja elämän laadusta. Kansantulolla tarkoitetaan kansantalouden kaikkien tuotannontekijätulojen summaa eli ansaittujen tulojen yhteisarvoa tiettynä aikana. Kansantulo koostuu kolmenlaisista tuotannontekijätuloista: palkoista ja muista työtuloista, yksityisyrittäjien tuloista ja pääomatuloista, kuten koroista, osingoista, vuokrista ja yhteisöjen voitoista ennen välittömien verojen vähentämistä.

Lue tästä

Ehkä sinua kiinnostaa...

TILAA TIETEEN KUVALEHDEN UUTISKIRJE

Voit ladata ilmaisen erikoisnumeron, Uskomattomat aivot, heti, kun olet tilannut uutiskirjeen.

Etkö löytänyt, mitä etsit? Tee haku tästä: